Integrationslösningar

De senaste årens utveckling har gjort det billigare och enklare att integrera system och applikationer med varandra. Allt fler verksamheter strävar mot ett enda sammanhängande informationshanteringssystem

Integrationer är en viktig del i strävan efter en sammanhängande informationshantering och skapar förutsättningar för avsevärda vinster i form av effektiva och transparenta processer, korta ledtider och reducerade kostnader för hantering av data.

Sedan 2004 har IT-Integration utfört hundratals framgångsrika integrationsprojekt. En av våra hörnstenar är att förse våra kunder med flexibla och underhållsvänliga integrationslösningar, vare sig vi pratar A2A (application to application) eller B2B (business to business).

Den minsta gemensamma nämnaren för lyckade projekt är tydlighet och kommunikation. Vi vet av erfarenhet att en nära dialog mellan parterna är avgörande för att nå framgång och vi vet hur man skapar detta tillsammans med våra kunder.

Låter detta intressant?

Slå en signal på: 040 261 440 eller kontakta oss direkt via formuläret och låt oss träffas så att vi kan berätta mer om hur ditt företag kan dra nytta av att utnyttja vår expertis!