Drift & Hosting

Med högsta nivå på infrastruktur och skalskydd kan du känna dig trygg!

Det är inte många företag idag som klarar av IT-störningar utan att få negativa konsekvenser för verksamheten. Detta eftersom IT-lösningarna, på ett eller annat sätt, stödjer samtliga funktionerna i företag av idag. Det gäller produktion, ekonomi, logistik och marknadsföring, alla funktioner har beroenden till IT.

Hur allvarliga konsekvenserna blir när IT-systemen inte är tillgängliga, eller om information kommer i orätta händer, måste därför vara vägledande för vilken säkerhetsnivå verksamheten behöver på IT-miljön som helhet.

IT-Integration och vår partner GleSYS hjälper företag att designa IT-lösningar som är säkra ur verksamhetens perspektiv. På så sätt kan risker både reduceras eller rent av byggas bort genom en rätt tillämpad IT-design och konstruktion.

Har du funderat på vilka konsekvenser det får för ditt företag om er hemsida inte är tillgänglig eller om den utsattes för sabotage? Vad händer om ni inte kan maila eller få ut fakturor ur faktureringssystemet? Och om det skulle hända, hur länge skulle ni kunna ha det så?

Det är både tidskrävande och kostsamt att sköta IT med egna resurser. Både hård- och mjukvara behöver kontinuerligt underhållsarbete. IT-utrustningen behöver dessutom vara placerad i en miljö som har de rätta förutsättningarna. Det handlar ur säkerhetssynpunkt om att det bl. a. ska finnas skalskydd, kylning, säkrad strömförsörjning samt övervakningssystem. En sådan driftsmiljö är väldigt kostsamt att bygga upp på egen hand.

Vi har förutsättningarna att välkomna ännu fler att ta del av den förstklassiga infrastruktur och skalskydd som vi erbjuder i våra serverhallar

Vi är experter på att drifta Visma-lösningar och har många års erfarenhet av detta, men vi har också kunskap och kompetens att erbjuda våra drifttjänster oavsett vilken applikation du kör. Vi erbjuder många olika lösningar och den mest kompletta är vår tjänst ”Managed hosting” där vi säkerställer din data på bästa möjliga sätt.

glesys logo

Låter detta intressant?

Slå en signal på: 040 261 440 eller kontakta oss direkt via formuläret och låt oss träffas så att vi kan berätta mer om hur ditt företag kan dra nytta av att utnyttja vår expertis!